Privaatsuspoliitika

Üldine

Iluks Kaubandus töötab selle nimel, et tagada teie privaatsuse kaitstus, kui kasutate meie teenuseid. Seepärast oleme kehtestanud tegevuspõhimõtted teie isikuandmete töötlemiseks ja kaitseks. Kõiki muudatusi, mis me oleme selles privaatsuspoliitikas teinud, kajastatakse meie kodulehel.

Isikuandmed

Me vastutame kõigi isikuandmete eest – nagu teie nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg jne – , mis te meile annate või mis me saame, kui registreerute meie uudiskirja saajaks või loote endale „Iluks Kaubanduse e-poe“ konto. Järgmine andmetöötluses Eesti Vabariigis kehtivat Isikuandmete kaitse seadust.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Me kasutame kogutud andmeid, et täita oma kohustusi teie ees ja osutada teile ootuspärast teenust. See hõlmab teile teabe ja pakkumiste saatmist turunduslikel eesmärkidel. Et saata teile olulisi pakkumisi ja andmeid, võime teie isikuandmeid analüüsida. Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik teile teenuste osutamiseks või seadustega nõutud. Seejärel teie isikuandmed kustutatakse.

Millised on teie õigused?

Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida me säilitame. Kui teie andmed on valed, ebatäielikud või mitteasjakohased, võite paluda andmete parandamist või eemaldamist.

Kellel on juurdepääs andmetele?

Me ei edasta ega müü teie andmeid turunduseesmärkidel kunagi kolmandatele osapooltele väljastpoolt Iluks Kaubanduse OÜ-d ega vaheta neid nendega. Andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele ainult selleks, et Iluks Kaubandus saaks täita oma kohustusi teie ees.